Åpningstider

MAI:
Kr. Himmelfart
Torsdag 13. mai : kl. 11. – 15.00
Fredag 14. mai : kl. 11. – 15.00
Lørdag 15. mai : kl. 11. – 15.00
Søndag 16. mai : kl. 11. – 15.00

Pinse:
Lørdag 22. mai : kl. 11. – 15.00
Søndag 23. mai : kl. 11. – 15.00
Mandag 24. mai : kl. 11. – 15.00

JUNI:
Hver lørdag og søndag
kl. 11. – 15.00

JULI:
Hver fredag, lørdag og søndag
kl. 11. – 15.00