Artikkel i Østlands Posten 15.05. 2021

Hun var en av ildsjelene i iVekst samtidig som hageinteressen tok stadig større plass.
– 1. januar satt jeg her og tenkte, skitt, nå er jeg bare meg!
Annerledes vakkert